اصول درجه بندی کاشی و سرامیک

اصول درجه بندی کاشی و سرامیک |  سهند تایل

۶ مرحله درجه بندی کاشی و سرامیک و دسته بندی آن

کاشی‌ها را از نظر مرغوبیت و نداشتن عیب و نقص به چند درجه تقسیم می‌کنند، که نوع درجه و تاریخ تولید توسط شرکت تولیدکننده روی کارتن کاشی و سرامیک درج شده ‌است.بعد از خروج کاشی‌ها از خط کوره و منتقل شدن آنها روی پالت، به مدت ۴ تا ۵ ساعت در قسمت پالت‌ها باقی می‌مانند، بعد توسط دستگاهی مثل TGV و یا LGV به بخش درجه بندی منتقل می‌شود. کاشی‌ها توسط دستگاه شماتیک از روی پالت برداشته ‌شده و روی خط درجه‌بندی گذاشته می‌شوند. در این مقاله از وبسایت سهند تایل شرکت بازرگانی سهند به بررسی مراحلی که جهت درجه بندی کیفی انواع کاشی و سرامیک استفاده می شود می پردازیم. شما می توانید برای خرید انواع کاشی و سرامیک و چینی آلات بهداشتی به صفحه محصولات ما مراجعه نمایید.


مرحله اول: درجه بندی سطح ظاهری توسط اپراتورها

در این مرحله کار درجه بندی سطح ظاهری، توسط اپراتورها انجام می شود. در قسمت درجه‌بندی سطح ظاهری، اپراتورها به وسیله ماژیک روی کاشی درجه آن را مشخص می‌کنند. اپراتورها در این مرحله براساس عیوب وجود در کاشی مثل لعاب برگشتی، ترک، جوش، کیفیت چاپ، رنگ، لب پریدگی و غیره کاشی ها را درجه بندی می‌کنند.کلاً کاشی‌ها براساس سطح ظاهر، قوس و سایز درجه بندی می‌شوند.


محله دوم: قسمت قوس (بلانر)

بعد از قسمت سطح ظاهری کاشی‌، به قسمت قوس (بلانر) می‌رسد. در این قسمت ۵ عدد سنسور، در امتداد هم قراردارند که هر سنسور دارای دو عدد چشم الکترونیکی است. سنسورها براساس اطلاعاتی که به دستگاه داده‌شده‌اند کاشی را براساس قوس درجه‌بندی می‌کنند.


قوس انواع کاشی ها | سهند تایل

دسته بندی کاشی ها بر اساس قوس آنها

کاشی‌های محدب:
اگر کاشی ۰/۸ درصد خطا داشته‌باشد (درجه ۱)
اگر کاشی ۰/۱ درصد خطا داشته‌باشد (درجه۲)
اگر کاشی ۳/۱ درصد خطا داشته‌باشد (درجه۳)

کاشی‌های مقعر:
اگر ۰/۵ درصد خطا داشته‌باشد (درجه ۱)
اگر ۰/۷ درصد خطا داشته‌باشد (درجه۲)
اگر ۰/۹ درصد خطا داشته‌باشد (درجه۳)


مرحله سوم: قسمت کالیبره (سایزر)

بعد از عبور کاشی‌ها از این قسمت به قسمت کالیبره (سایزر) می‌رسد که کاشی‌ها از لحاظ سایز درجه بندی می‌شوند. در این قسمت تمامی کاشی‌های روی این خط، از سنسور‌هایی عبور می‌کنند که کاشی‌ها را اندازه‌گیری کرده و با کاشی سمپل(یه کاشی با سایز نرمال) مقایسه می‌کنند. بعد از این قسمت، کاشی به دو عدد سنسور مادون قرمز می‌رسند که درجه‌بندی کلی را انجام می‌دهند.

مرحله چهام: درجه بندی کلی

مثال: وقتی کاشی از لحاظ سطح ظاهر، درجه ۱ خورده باشد از لحاظ قوس درجه ۲ و از لحاظ سایز درجه ۳ اعلام شده باشد، این دو سنسور همیشه بزرگترین عدد را انتخاب می‌کنند که این کاشی درجه ۳ اعلام می‌شود، چون کمترین عیب هم باعث می‌شود که درجه ما فرق کند.

مرحله پنجم: سورتینگ و مرتب سازی

بعد از این سنسورها، کاشی‌ها به بخش (سورتینگ) می‌رسند. در این بخش ۹ عدد استیکر (STAKER) وجود دارد. کاشی‌ها به وسیله استیکر‌ها مرتب شده و روی هم قرار می‌گیرند. در این قسمت کاشی‌ها در درجات مختلف جدا می‌شوند و توسط زنجیر به قسمت بعدی منتقل می‌شوند.


مرحله پنجم: سورتینگ و مرتب سازی

بعد از این سنسورها، کاشی‌ها به بخش (سورتینگ) می‌رسند. در این بخش ۹ عدد استیکر (STAKER) وجود دارد. کاشی‌ها به وسیله استیکر‌ها مرتب شده و روی هم قرار می‌گیرند. در این قسمت کاشی‌ها در درجات مختلف جدا می‌شوند و توسط زنجیر به قسمت بعدی منتقل می‌شوند.


تشخیص کیفیت کاشی از روی ظاهر | سهند تایل

مرحله ششم: انتقال کاشی‌های جدا شده برای کارتن شدن

در مرحله ششم ارزیابی کاشی و سرامیک در شرکت سهند تایل، قسمت کاشی‌ها توسط چند بازو به‌صورت مرتب در یک ردیف قرار می‌گیرند. سپس کارتن‌ها به وسیله مکش باد به داخل دستگاه ورودی داده‌ شده و دور کاشی‌ها قرار می‌گیرد. بعد از خروج از این قسمت جعبه کاشی به دستگاه (پرینتر) می‌رسد.وظیفه این دستگاه، حک کردن کد، درجه و تاریخ تولید روی جعبه می‌باشد. بعد از قسمت پرینتر، دور کاشی با یک لایه پلاستیک پوشیده می‌شود و جعبه داخل دستگاه (شیرینگ) می‌رود. این دستگاه با استفاده از حرارت موجود در خود، پلاستیک دور جعبه را سخت کرده و روی آن می‌چسباند. دمای این دستگاه از ۱۷۰تا ۲۰۰ درجه قابل تغییر است که در زمستان در دمای ۲۰۰ درجه استفاده می‌شود. کارتن‌ها بعد از دستگاه (شیرینگ) برداشته‌شده و هر کارتن براساس درجه خود روی یک پالت گذاشته می‌شود. سپس پالت‌ها توسط دستگاه (لیفتراک) به قسمت انبار فرستاده‌ می‌شود.


تشخیص درجه کاشی از روی ظاهر

✅ کاشی درجه یک
کاشی‌هایی هستند که در آن هیچیک از عیوب ۱۳گانه کیفیت سطح (به غیر از عیب های ترک بدنه،ترک لعاب، گوشه پریدگی و لب پریدگی در سطح قابل رؤیت) از فاصله یک متری مشاهده نشود.

✅کاشی درجه دو
کاشی‌هایی هستند که از نظر دید ظاهری یکی از معایب زیر را داشته باشند.
۱. کاشی‌هایی که در فاصله دو سانتیمتری تمامی کناره های سطح لعابدار آنها بیش از یک یا دو خال، به قطر حداکثر نیم میلیمتر وجود نداشته باشد.
۲. کاشی‌هایی که در تمامی کناره های سطح لعابدارشان فقط یک لکه لعاب نگرفتگی، حداکثر به ابعاد ۳*۲ میلیمتر وجود داشته باشد.
۳. در این درجه از کاشی‌ نباید بیشتر از سه عیب تا فاصله یک متری و هیچگونه عیبی تا فاصله دو متری از آن مشخص باشد.

✅ کاشی درجه سه
کاشی‌هایی هستند که از نظر دید ظاهری یکی از معایب زیر را داشته باشند.
۱. کاشی‌هایی که در سطح لعابدارشان فقط یک خال، به قطر حداکثر ۳ میلیمتر وجود داشته باشد.
۲. در این درجه از کاشی‌ نباید بیشتر از سه عیب تا فاصله دو متری از آن مشخص باشد.

✅ کاشی درجه چهار
کاشی‌هایی هستند که از نظر دید ظاهری یکی از معایب زیر را داشته باشند:
۱. کاشی‌هایی که در سطح لعابدارشان فقط ۲ یا ۳ خال به قطر حداکثر نیم میلیمتر داشته باشد.
۲. کاشی‌هایی که در یکی از ۴ لبه شان تنها یک لعاب نگرفتگی، حداکثر به ابعاد ۱۰*۳ میلیمتر داشته باشند.
۳. کاشی‌هایی که در کناره سطح لعابدارشان فقط دو لعاب نگرفتگی، حداکثر به ابعاد ۵*۲ میلیمتر داشته باشند.
۴. کاشی‌هایی که در یکی از چهار گوشه شان تنها یک لب پریدگی ، حداکثر به ابعاد ۵*۳ میلیمتر داشته باشند.


کاشی‌هایی که در یکی از گوشه هایشان تنها یک لب پریدگی، حداکثر به ابعاد ۲*۲ و در سطح لعابشان یک خال، حداکثر به قطر نیم میلیمتر داشته باشند. کارتن کاشی‌هایی درجه ۴ معمولا سفید هست و روی کارتن سفید نوشته شده که این کالا مشمول قانون ۲۵ استاندارد ایران نمیباشد. کیفیت درجه ۴ معمولا شانسی هم هست. شاید ۵ کامیون بار درجه ۴ رضایت بخش باشه ولی ماشین ششم کاشی ضایعات و سرامیک غیر قابل مصرف باشد. بطور خلاصه کاشی‌هایی که از نظر کیفیت در سه دسته فوق نگیرند را کاشی درجه چهار می نامند.

✅ کاشی صادراتی
کاشی‌هایی صادراتی، مخلوطی است که از کاشی‌های درجه یک و درجه دو تشکیل شده است.

گرید بندی بجای درجه بندی
مدتی است برای توجیه پایین بودن قیمت کالا، باب شده که تولیدکننده درجات ۱ و ۲ و ۳ را در گرید B بسته بندی میکند. البته در کارخانجات مختلف گرید بندی فرق می‌کند.  گریدبندی استاندارد ثابتی ندارد و در هر کارخانه براساس پارامترها و مشخصات خاص آن کارخانه تنظیم و بسته بندی میشود. مثلا یک کارخانه، بهترین محصولش گرید A و یک کارخانه هم بهترین محصولش گرید C میباشد.